درب کشویی

مهندسین شرکت کوهسار بنیس درب های کشویی را طراحی کرده اند که قابل رقابت با نمونه های آمریکایی می باشند.