چند نوع درب سردخانه وجود دارد؟

از مهم ترین مرحله های در تولید سردخانه، درب مناسب می باشد.درب از گزینه های مهم در مصرف انرژی بوده و به همین دلیل در طراحی سردخانه باید به آن اهمیت ویژه داد