چیلر 220 تن

چیلر 220 تن هوایی اسکرو مهر اصل دستگاه استوک


قیمت 220 میلیون تومان

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

http://www.koohsarbenis.com/contactus.php